Hikari no moto yami wa umare

______________________________________________________________

Kodoku wo fujikomete.